.
.
.

Mamuti Exp. archeologie - Skupiny > Mamuti > Villa Nova > Altamira > Keltoi > Archaia > HK - Všestary > Palác Templ Experimenty Kontakty Pro nováčky Pro členy Program Mamuťátka Neolit


.

.

Městský palác Templ - originální muzeum 3. tisíciletí

Pozdně gotický městský palác zvaný Templ, který náleží k nejstarším zachovalým stavbám v Mladé Boleslavi, reprezentuje vzácnou ukázku městského šlechtického sídla. Byl postaven někdy mezi lety 1488 - 1502 Janem Císařem z Hliníka, tehdejším správcem boleslavského panství.

Dnes slouží Templ jako výstavní síň a pořádají se zde literárně-hudební pořady. Celý objekt Templu slouží jako místo pro netradiční výuku dějepisu pro základní i střední školy. V této souvislosti se začal hlavní sál galerie využívat také jako přednáškový. Ve spolupráci s pracovníky Okresního muzea v Mladé Boleslavi byl základním a středním školám nabídnut cyklus přednášek, jejichž témata zahrnují především regionální dějiny od dob nejstarších až po současnost. Od 1. listopadu 2000, kdy byl cyklus zahájen, se konají průměrně dvě přednášky týdně.

Neodmyslitelnou součástí historické expozice je také prostor parkánu, který je určen všem věkovým kategoriím. Originální řešení tohoto do té doby nevyužitého prostoru bylo oceněno na Grand Prix Obce architektů 2001 v kategorii Krajinářská architektura a zahradní tvorba čestným uznáním. Ve spolupráci s Občanským sdružením Keltoi se tady pod názvem "Keltské dny v Templu" pořádají akce, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet drcení obilného zrna na mouku, pečení obilných placek, výrobu měděných ozdob, keramiky a dobových mincí.

Výukové programy „Putování ze poznáním“

Putování za poznáním I - (možnost navštívit i v zimních měsících)
život na vesnici před tisíci lety
ukázky pravěkého způsobu spřádání nití
pravěký způsob šití
rozdělávání ohně pomocí tření dřev
modelování přeslenů

Putování za poznáním II
tkaní na velkém tkalcovském stavu
tkaní na destičkovém stavu
technologie kovotepectví
výroba šperků
výroba slovanských záušnic

Putování za poznáním III
řezání pazourkovým nožem a pazourkovými úštěpy
roztápění pece
výroba mouky pomocí zrnotěrky
pražení obilných placek
vrtání kamene pomocí bezové větvičky
sekání dřeva kamennými sekerami

Putování za poznáním IV - středověk
ukázky středověkého pracovního náčiní (kracle, cep)
středověký obchod - vážení na středověkých váhách na loty, libry atd.
- měření objemu ve středověkých jednotkách
- měření délek ve středověkých jednotkách
psaní husím brkem
pečetění listin

Vstupné pro jednoho žáka činí 30,- Kč. Doba trvání jednoho programu je asi 120 min. Programy jsou pořádány v souladu s otevírací dobou expozice tj. 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 hodin, při mimořádném zájmu je možné začátek programu upravit. Podrobné informace obdržíte na tel. čísle 326 725 381, dr. Alena Nastoupilová.

Otevírací doba:

Út - Ne 9,30 - 12,00 ; 13,00 - 16,00

Kontakt:

Galerie Kulturního střediska Svět
Templ
Krajířova 102
293 01 Mladá Boleslav
tel. 0326/725 381