.
.
.

Mamuti Exp. archeologie Experimenty - Keramika - Kámen - Oheň - Kovolití - Tepání - Textil > fotogalerie - Vaření - Tavba rudy - Monoxylon - Hudba Kontakty Pro nováčky Pro členy Program Mamuťátka Neolit


.

.

Textil

Textilní výroba, která je už od mladší doby kamenné doložena v archeologických nálezech, zahrnuje řadu postupů, které můžeme rozdělit do pěti základních skupin:

1. Příprava textilní suroviny

neboli pěstování rostlin dávajících textilní vlákno (len, konopí či kopřiva), máčení, lámaní a rosení rostlinných stonků, vyčesávání získaných rostlinných vláken, chov ovcí, stříhání a vochlování ovčí vlny. Z uvedených postupů jsme vyzkoušeli pěstování lnu, získávání lněného textilního vlákna a vyčesávání ovčí vlny pomocí speciálního nástroje zvaného vochle.

2. Výroba příze

neboli spřádání získaných textilních vláken. V období pravěku se předloh pomocí ručního vřetene, které se skládá z dříku a přeslenu. Při našich pokusech jsme vyzkoušeli předení lněných vláken a ovčí vlny, vřetena zhotovili z vyřezaných dřevěných dříků a hliněných vypálených přeslenů.

3. Výroba textilií

zahrnuje tkaní na různých typech tkalcovských stavů (vertikální a horizontální tkalcovský stav, destičkový stav, mřížkový stav), pletení, háčkování, síťování a krosienkování. Zhotovili jsme repliky tkalcovských nástrojů (např. stavy, tkací destičky, hliněná závaží, dřevěné člunky) a vyzkoušeli si téměř všechny uvedené postupy. Největší dovednosti získali při tkaní na vertikálním tkalcovském stavu a při tkaní na destičkách.

4. Zušlechťování textilií

neboli bělení, barvení, valchování a potiskování. K velmi úspěšným a oblíbeným experimentům patří barvení přírodními barvivy, při nichž se daří z nejrůznějších plodů, listů, natí, květů či kůry získat celou řadu barevných odstínů.

5. Krejčovské práce

zahrnují šití oděvů nebo jiných dalších textilních výrobků. Nejčastěji zhotovujeme pravěké oděvy, které jsou potřebné pro táborový Den v pravěku. Kromě samotných šatů se šijí především oděvní doplňky, jako jsou váčky, čepce, pláště nebo „prabatohy“.